Følg

Kan vi slå sammen stiftelser med ulike formål?

I følge stiftelsesloven § 45 andre ledd bokstav b omfatter omdanningsadgangen i utgangspunktet bare «stiftelser med i det vesentlige likeartet formål».

Vi har likevel en praksis i saker som gjelder sammenslåing av pengeutdelende stiftelser med ulikeartet formål.

Les mer om dette. 

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk