Følg

Kan vi slå oss sammen med andre sammenslutninger?

Det er ikke lov å slå en stiftelse sammen med andre sammenslutninger. Stiftelser kan bare slås sammen med andre stiftelser dersom vilkårene for det er oppfylte.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk