Følg

Kan overtakende stiftelse være en allerede eksisterende stiftelse, eller må det opprettes en ny overtakende stiftelse?

En av stiftelsene kan være overtakende stiftelse i sammenslåingen. Vedtektene for overtakende stiftelse må da endres. I noen tilfeller er det naturlig å opprette en ny overtakende stiftelse.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk