Følg

Er det krav til separat begrunnelse for hver stiftelse?

Stiftelsene avgjør selv hvordan de ønsker å begrunne sammenslåingen, men det er krav om individuell begrunnelse for hver stiftelse. Om den er felles for samtlige kan det lages en generell begrunnelse.

Ofte vil det være flere konkrete forhold, slik at en konkret begrunnelse for hver stiftelse vil være å foretrekke.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk