Følg

Trengst det uttale fra oppretter ved sammenslåing?

Ja, det må innhentes uttale fra oppretter, jf. Stiftelsesloven § 49. Dersom det ikke er mulig å innhente uttale fra oppretter må stiftelsen forklare hvorfor.

Dersom oppretter er død, skal det om mulig innhentes uttale fra slektninger og andre som har stått han eller henne nær, og fra organisasjoner, offentlig myndighet og andre som blir berørt av omdanningen.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk