Følg

Hvordan søker jeg om å få oppnevnt en tillitsmann?

Søknaden sendes til Stiftelsestilsynet og skal inneholde:

Kopi av dokumentet der beslagsforbudet er nedfelt.

  • Forslag til tillitsmann.
  • Villlighetserklæring fra foreslått tillitsmann.
  • Oversikt over midlene som er underlagt beslagsforbud.

Finn mer informasjon om tillitsmann på våre nettsider. 

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk