Følg

Hvordan søker jeg om å oppheve et beslagsforbud?

Søknaden sendes til Stiftelsestilsynet og skal inneholde:

  • Opplysninger om bakgrunnen for at beslagsforbudet er bestemt
  • Uttalelse fra oppretter av beslagsforbudet eller nærstående til oppretter så langt dette er mulig.
  • Uttalelse fra tillitsmann.
  • Begrunnelse for at vilkårene for omdanning er oppfylt, jf. stiftelsesloven § 46 første ledd.
  • Opplysninger om søkerens nåværende økonomiske situasjon bekreftet med f.eks. utskrift av siste års selvangivelse.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk