Følg

Hva er fremgangsmåten ved endring av stiftelsens vedtekter?

Endring av stiftelsens vedtekter regnes som en omdanning av stiftelsen, og det er reglene i stiftelsesloven kapittel 6 som gjelder. Endring av vedtektene kan bare skje dersom ett eller flere av vilkårene for omdanning er til stede, se stiftelsesloven § 46 og § 47

Alle endringer av vedtekter i stiftelser må godkjennes av Stiftelsestilsynet før de er gyldige, jf. stiftelsesloven § 50 og § 51.

Søknad om vedtektsendring sendes til Stiftelsestilsynet via Altinn. Bruk Samordnet registermelding (det er ikke eget søknadsskjema).

Alternativt kan dere sende søknaden direkte til Stiftelsestilsynet på postmottak@lottstift.no eller Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Vi har ikke standardskjema for søknad om vedtektsendringer. Skriv søknaden som vanlig brev og legg ved den informasjonen som går fram av hjelpeskjema dvs.

  • signert styreprotokoll der vedtak fremgår
  • begrunnelse for endringene
  • uttalelse fra oppretter
  • nye vedtekter

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk