Følg

Kan Stiftelsestilsynet foreta en foreløpig vurdering av om vedtektene er i tråd med loven?

Stiftelsestilsynet kan gi generell veiledning om utforming og endring av vedtekter. Vi kan derimot ikke «forhåndsgodkjenne» konkrete forslag til vedtektsendringer, eller på annen måte binde opp vår omdannings- og prøvingskompetanse etter stiftelsesloven § 50 § og 51.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk