Følg

Kan vi endre navnet på stiftelsen?

Ved navneendringer gjelder de samme reglene som ved ordinær vedtektsendring. Det betyr at reglene i stiftelsesloven kapittel 6 må følges.

Det er ikke et krav at ordet «stiftelse» skal inngå i navnet på alminnelige stiftelser. For næringsdrivende stiftelser stiller foretaksnavneloven § 2-2 krav om at foretaksnavnet skal inneholde ordene stiftelse eller ordene selveiende institusjon.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk