Følg

Når trår de nye vedtektene i kraft?

De nye vedtektene trår i kraft når de er godkjent av Stiftelsestilsynet. Vedtektene blir samtidig registrert i Stiftelsesregisteret og sendt i kopi til stiftelsen.

Kopi av vedtak og de nye vedtektene blir sendt til Brønnøysundregistrene.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk