Følg

Må vi melde styreendring eller adresseendring til Stiftelsestilsynet?

Nei, dere trenger ikke melde styreendring eller adresseendring til oss. Vi kontrollerer våre opplysninger mot de som er innlagt i Brønnøysundregistrene. 

Stiftelsen må melde nytt styre til Brønnøysundregisteret. Dette gjøres (elektronisk) via Altinn på samordnet registermelding.

Kopi av underskrevet styreprotokoll som viser valg på nye styremedlemmer må legges ved. Styremedlemmene, både gamle og nye, må godkjenne registreringen eller det må sendes inn villighetserklæringer fra de valgte medlemmene.

Alternativt kan nytt styre meldes inn ved å sende samordnet registermelding pr post. Villighetserklæring kan gis ved at hele styret signerer blanketten. Kopi av styreprotokoll sendes med.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk