Følg

Kan man fjerne vilkår om at deler av avkastningen hvert år skal legges til grunnkapitalen?

Fjerning av et slikt vilkår i vedtektene, vil innebære en vedtektsendring. Reglene i stiftelsesloven kapittel 6 må i tilfelle følges og endringen må godkjennes av Stiftelsestilsynet.

Endring av bestemmelser i vedtektene som gjelder bruk av avkastning, bundet grunnkapital eller lignende vil normalt måtte oppfylle et av de strengere vilkårene i § 46 første ledd bokstav a til d.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk