Følg

Når kan kreditorene ikke lenger ta beslag i midlene dine?

Fra du søker Stiftelsestilsynet og frem til søknaden er avgjort, kan ikke kreditorene ta beslag i beløpet. Beslag som er tatt i beløpet, mister sin virkning dersom det blir gjort vedtak om beslagsfrihet.

Dette gjelder likevel ikke beslag som er gjort tidligere enn én måned før du sendte søknad om beslagsfrihet (jf. dekningsloven § 3-9 andre ledd).

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk