Følg

Hva må du legge ved søknad om beslagsfrihet?

Dette må være med:

  • Søknad med begrunnelse om hvorfor midlene bør gjøres beslagsfrie
  • Oversikt over alle kreditorer – med deres adresser
  • Grunnlaget for de midlene det blir søkt beslagsfrihet for (f.eks. vedtak fra forsikringsselskap)

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk