Følg

Hva er pliktdelsarv?

To tredjedeler av formuen til arvelateren er pliktdelsarv for livsarvingene.

Pliktdelsarven er likevel aldri større enn 1 000 000 kr til hvert av barna, jf. arveloven § 29 første ledd. Arv ut over dette er ikke pliktdelsarv.

Arvelater står fritt til å velge hvordan han vil disponere arv som ikke er pliktdelsarv. 

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk