Følg

Hva er båndlegging?

Båndlegging er når arvelater bestemmer at de eiendelene eller pengene du arver, skal brukes på en bestemt måte. For eksempel kan arvelater bestemme at midlene du arver, bare skal kunne brukes til kjøp av bolig.

Arvelater kan også båndlegge arven på den måten at kreditorene ikke skal kunne ta beslag i de midlene du har arvet (beslagsforbud). Båndleggingen må gjøres i testamentet. 

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk