Følg

Hvem bestemmer over pliktdelsarven?

Utgangspunktet er at arvelater ikke kan bestemme over pliktdelsarven, jf. arveloven § 29 andre ledd.

Arvelater kan i testamentet – ”… i særlege tilfelle, og når omsynet til arvingen taler for det …” – likevel bestemme hvordan pliktdelsarvmidlene skal brukes. Det er dette som er båndlegging.

Arvelater kan på den måten bare båndlegge pliktdelsarven dersom det foreligger ”særlege tilfelle”.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk