Følg

Hva er ”særlege tilfelle”?

”Særlege tilfelle” betyr at det bare er i helt spesielle tilfeller at arvelater kan bestemme over pliktdelsarven.

Som eksempel på hva som kan regnes som ”særlege tilfelle”, er det i juridisk litteratur nevnt tilfeller der arvingen er sinnslidende, psykisk utviklingshemmet eller rusmisbruker, eller dersom slike tilfeller foreligger hos ektefellen til den som arver (Peter Lødrup, Arverett, 4. utgave, s. 110).

Dersom du mener at det ikke foreligger særlige tilfeller, kan du søke Stiftelsestilsynet om at pliktdelsarven ikke lenger skal være båndlagt. Stiftelsestilsynet vil da vurdere om de særlige tilfellene foreligger på det tidspunktet du søker.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk