Følg

Hvordan søker jeg om å oppheve båndleggelsen?

Den som har arvet eller den som råder over midlene, for eksempel tillitsmannen, kan søke om at båndleggingen av pliktdelsarven blir opphevet. Du sender søknaden til Stiftelsestilsynet, med følgende vedlegg:

  • Rettsgrunnlaget for båndleggelsen.
  • Bakgrunnen for båndleggelsen.
  • Begrunnelse: Det forholdet, eller de forholdene, som arvelater mente forelå som ”særlege tilfelle”, må dokumenteres å være endret, slik at ”særlege tilfelle” ikke lenger foreligger. Dersom det for eksempel var rusmisbruk eller sinnslidelser som var ”særlege tilfelle”, må du legge ved legeerklæring på at dette ikke lenger er tilfellet.
  • Uttalelse fra slektninger eller andre som har stått arvelater nær.
  • Uttalelse fra tillitsmann.
  • Oversikt over søkerens økonomiske situasjon, f.eks. utskrift av selvangivelse.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk