Følg

Hva er sperring av erstatningsbeløp (beslagsfrihet)?

Du kan søke om sperring av erstatningsbeløp som du har mottatt. Dette betyr at kreditorer ikke kan ta beslag i de midler som er gjort beslagsfrie. Det skal oppnevnes tillitsmann for midlene som blir gjort beslagsfrie. Du som eier midlene, vil bare rå over avkastningen fra midlene.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk