Følg

Når kan du få gjort midlene beslagsfrie?

Stiftelsestilsynet kan, etter søknad, bestemme at midlene skal være beslagsfrie. Stiftelsestilsynet kan fatte en slik avgjørelse både før og etter at du har mottatt midlene (jf. dekningsloven § 3-9 første ledd).

Hensynet bak regelen er at hvis beløpet er erstatning for tap i framtidig erverv, vil det være klart urimelig om kreditorene på utbetalingstidspunktet skulle kunne legge beslag på beløpet som skal tjene til fremtidig underhold.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk