Følg

Ved søknad om beslagsfrihet; hva med hensynet til kreditorene?

Kreditorene dine er part i saken når du søker om beslagsfrihet.

Som del av vår saksbehandling vil vi sende en kopi av søknaden om beslagsfrihet til kreditorene dine, slik at de kan uttale seg om dette ( jf. stiftelsesloven § 49). 

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk