Følg

Boligstiftelser: Hvordan kan beboere få informasjon om- og involvere seg i driften av stiftelsen?

Ofte er det slik at en eller flere av styrets medlemmer velges av og blant beboerne. Når beboerne er representert med styreplasser tilsier dette at beboerne kan rette henvendelser til representantene om saker av betydning for beboerne. Styret er øverste organ i en stiftelse. Forhold vedrørende drift og forvaltning hører inn under styret.

Alle stiftelser er revisjon- og regnskapspliktige. Alle beboere vil dermed kunne innhente årsregnskap med noter for stiftelsen fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk