Følg

Kan en stiftelse etablere en filial i utlandet og står stiftelsen fritt til å velge organisasjonsform for denne filialen?

Med mindre vedtektene gir uttrykk for noe annet, har styret i en stiftelsen en vid skjønnsmessig kompetanse til å velge hensiktsmessige tiltak for å nå stiftelsens formål.

Slike vurderinger ligger altså i utgangspunktet til styret i stiftelsen, og Stiftelsestilsynet skal være forsiktige med å gå inn i styrets vurderinger. Utgangspunktet for styres vurdering må likevel være hvorvidt etablering av en filial anses å være et forsvarlig og hensiktsmessig tiltak som ledd i stiftelsens formålsrealisering. Styrets vurdering forutsettes å ta hensyn til kostnader, kontrollmuligheter og risiko ved slik etablering. Det ligger videre til styret å velge hensiktsmessig organisasjonsform.

Ved etablering av filialer i utlandet må stiftelsene være oppmerksomme på lokale regler i tillegg til norsk lovgivning.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk