Følg

Styremedlemmer i stiftelsen er ansatt i, eller har politiske tillitsverv i kommunen. Hva må vi passe på når stiftelsen skal kjøpe eller selge eiendom av/til kommunen?

Habilitetsreglene i stiftelsesloven § 37 gjelder for ansatte og tillitsvalgte i kommunen

Det å f.eks. sitte i kommunestyret vil være å inneha «tillitsverv» i en «offentlig institusjon». Som part i en avtale om kjøp og salg av eiendom med stiftelsen vil kommunen fort kunne anses å ha «økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken».

Dersom kommunen har slik interesse, vil et styremedlem (inkl. vara) eller daglig leder, som også er tillitsvalgt i kommunen, være inhabil ved styrebehandling av avtalen(e).

Dersom styret ikke er vedtaksført som følge av inhabilitet hos styremedlemmer /vara, må det oppnevnes et settestyre.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk