Følg

Står en stiftelse fritt til å ta opp lån eller inngå avtale om kredittkjøp?

Å få kreditt hos en leverandør er å anse som et lån på lik linje med å oppta lån hos en kredittinstitusjon. Det er ingen bestemmelser i stiftelsesloven som er til hinder for at en stiftelse kan oppta lån i en bank eller hos en annen enhet.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk