Følg

Stiftelsen skal bygge omsorgsboliger. Må innkjøp av entreprisetjenester lyses ut i Doffin?

Det faller utenfor Stiftelsestilsynets oppgaver og ansvarsområde å ta stilling til om en stiftelse er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Dette er spørsmål som stiftelsen selv er nærmest å vurdere.

På generelt grunnlag antar vi at spørsmålet må vurderes med utgangspunkt i lov om offentlige anskaffelser § 2 (hvilke oppdragsgivere som er omfattet av loven) og § 3 (hvilke anskaffelser som er omfattet av loven), med de presiseringer som fremgår av forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (Forskrift om offentlige anskaffelser – FOA) kapittel 1 og 2.

Ta kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet for veiledning om regelverket.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk