Følg

Hvem kan signere på vegne av stiftelsen?

Etter stiftelsesloven § 38 kan styret gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad (signaturrett). Styret kan ikke gjøre dette dersom vedtektene sier at slik fullmakt ikke skal bli gitt.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk