Følg

I de ansattes særavtale står det at hver av dem har rett på bonusutbetaling dersom stiftelsen oppnår et bra resultat. Er dette i tråd med gjeldende regler for stiftelser?

Siden dette er en del av fremforhandlet lønn, og dermed ingen «utdeling» i relasjon til stiftelsesloven § 19, vil ordningen ikke være i strid med stiftelsesloven.

Bare når utbetalingen i realiteten er en «utdeling» vil ordningen være i strid med stiftelsesloven.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk