Følg

Er betaling av honorar og andre drifts- og produksjonskostnader utdelinger?

Med utdeling i § 19 menes ensidige utdelinger som stipender, tilskudd, gaver osv. der stiftelsen ikke mottar en gjenytelse. Honorarer, drifts- og produksjonskostnader vil derimot være utbetalinger der stiftelsen mottar gjenytelser (arbeidskraft, tjenester osv.). Så lenge det betales markedspris slik at det ikke ligger et gaveelement i utbetalingene, vil de ikke anses som utdelinger.

Det er derfor ikke et krav at styret må vedta hver enkelt utbetaling. Det er tilstrekkelig at styret sørger for å ha kontroll over forvaltningen av stiftelsen gjennom budsjetter, ulike regnskap og annen oppfølging.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk