Følg

Er det nødvendig med daglig leder i stiftelsen?

Næringsdrivende stiftelser med en grunnkapital over 3 millioner kroner må ha en daglig leder, men for andre stiftelser er dette valgfritt.

En daglig leder står for stiftelsen daglige ledelse. Dersom stiftelsen ikke har en daglig leder, vil den daglige ledelsen ligge til styret. Om en stiftelse skal ha en daglig leder vil bero på hvordan styret i stiftelsen ønsker å organisere arbeidet. 

Det er styret som ansetter daglig leder og daglig leder er underordnet styret. Styret kan dermed instruere daglig leder.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk