Følg

Når kan vi forvente å få svar på søknaden?

Vi sender svar i august. Vi sender brevet til den adressen som går fram av søknadsskjemaet dere fyller ut. Dersom adressen her er feil, må dere ta kontakt med fylkeskommunen slik at korrekt adresse blir registrert.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk