Følg

Når får vi vite hvor mye vi får i momskompensasjon?

Størrelsen på  en eventuell avkorting blir fastsatt etter at alle søknadene er ferdigbehandlet. Det er først da vi vet hvor stort det godkjente søknadsbeløpet er for alle søkerne. Brev med opplysning om tildelt beløp sendes ut i august.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk