Følg

Hva er avkorting?

Dersom den rammen som Stortinget har satt ikke er stor nok til å dekke det godkjente søknadsbeløpet for alle søkerne, blir alle beløpene redusert med samme prosentsats. Denne reduksjonen kalles avkorting og vil være lik for alle søkerne.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk