Følg

Må vi være registrert i Enhetsregisteret og ha organisasjonsnummer?

Nei, dere trenger ikke å være registrert i Enhetsregisteret og dere trenger dermed heller ikke å ha organisasjonsnummer for å søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk