Følg

Hvordan regnskapsføre tildelt momskompensasjon?

Klassifisering av mottatt momskompensasjon er en vurderingssak, og ut i fra at det er en tilskuddsordning kan kompensasjonen klassifiseres som inntekt i årsregnskapet. Det er altså ikke nødvending å bokføre den som en reduksjon av kostnader.

Har du derimot valgt å bokføre kompensasjonen som en kostnadsreduksjon i det reviderte regnskapet, så er du låst av det. Totale driftskostnader skal hentes fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid, og det er ikke anledning til å justere driftskostnadene manuelt i søknaden for å "korrigere" klassifiseringen.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk