Følg

Når er søknadsfristen?

Fristen for å søke om mva-kompensasjon (generell ordning) er 1. september hvert år.

Sentralleddene har en egen intern frist for underleddene sine. Sjekk nettsiden eller ta kontakt med ditt sentralledd for å finne ut når den interne fristen er.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk