Følg

Når får vi utbetalt momskompensasjonen?

Dersom søknaden er innvilget, vil utbetaling finne sted innen utgangen av året. Normalt sett vil pengene bli utbetalt i første halvdel av desember. Vi gjør oppmerksom på at utbetaling skjer til sentralleddet. Sentralleddet skal videreformidle kompensasjonen til underleddene og aksjeselskap innen tre uker.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk