Følg

Når får vi vite hvor mye vi får i momskompensasjon?

En eventuell avkortning blir først fastsatt når alle søknadene er ferdigbehandlet. Da vet vi hvor stort det samlede godkjente søknadsbeløpet er for alle søkerne. Avkortningen blir offentliggjort i pressemelding fra Kulturdepartementet. Oversikt over hvem som får kompensasjon og tildelt beløp blir lagt ut på vå nettside. Vi sender ut tilsagnsbrev med opplysninger om tildelt beløp kort tid etter at alt er klart, erfaringsmessig i starten av desember.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk