Følg

Skal lønnskostnader være med i grunnlaget?

Ja, lønnskostnader og andre kostnader uten merverdiavgift skal være med i de totale driftskostnadene i forenklet modell. Modellen legger til grunn at det i gjennomsnitt er 35% av de totale kostnadene som er belastet med merverdiavgift, og tar på denne måten hensyn til at organisasjonen har lønn og andre kostnader uten merverdiavgift.  

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk