Følg

Må vi være registrert i Frivillighetsregisteret?

Enkeltstående søkere og sentralledd som søker om momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er ikke et krav til at underledd skal vere registrert i Frivillighetsregisteret, men disse må likevel oppfylle vilkårene for slik registrering.

Vilkårene finner dere i Frivillighetsregisterloven.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme krav om at alle underledd skal være registrert i Frivillighetsregisteret i løpet av noen få år.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk