Følg

Er vi en næringsdrivende eller en alminnelig stiftelse?

En næringsdrivende stiftelse driver økonomisk aktivitet. For å anses som næringsdrivende må stiftelsen drive en virksomhet av en viss varighet og av et visst omfang og den må være egnet til å gi overskudd over tid.

Noe unøyaktig kan man si at for å være næringsdrivende må stiftelsen drive en type virksomhet som normalt drives for å generere inntekt, og stiftelsen må drive på en slik måte at de har forutsetning for å generere inntekter.

For å ta stilling til om en stiftelsen næringsdrivende eller ikke må man vurdere type virksomhet, størrelse på virksomhet, inntekter, finansiering, kostnader, osv.

Finansieringskilden vil ofte stå sentralt i vurderingen. Kommersielle inntekter er å regne som egen-genererte inntekter, mens offentlige tilskudd og private gaver er å regne som passive inntekter.

Praksis synes å gi anvisning på at egen-genererte inntekter må være minst 2/3 av stiftelsens inntekter. Stiftelser med lavere andel egen-genererte inntekter enn 2/3 anses ikke å drive «næringsvirksomhet» i stiftelseslovens forstand.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk