Følg

Når er det nødvendig å endre klassifisering fra næringsdrivende til alminnelig stiftelse?

En stiftelse må søke omklassifisering til næringsdrivende stiftelse når den oppfyller lovens vilkår som næringsdrivende stiftelser etter stiftelsesloven § 4.

Det gjøres oppmerksom på at begrepet «næringsdrivende» i stiftelsesloven ikke er sammenfallende med begrepet «næringsdrivende» i skatteloven. Dersom dere har spørsmål til de skattemessige konsekvensene av økt salg, ber vi dere ta kontakt med skatteetaten, ev. kan gjerne revisor svare på dette, også.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk