Følg

Boligstiftelser: Kan stiftelsen be om å få se kopi av selvangivelse i forbindelse med tildeling av bolig? Hva med personsensitiv informasjon i selvangivelsen?

Styret er ansvarlig for at vedtektene følges og at formålet blir ivaretatt (stiftelsesloven § 30). Dette innebærer at styret må leie ut til personer som er omfattet av målgruppen i vedtektene. Hvilke krav styret stiller til potensielle leietakere som dokumentasjon for at de er innenfor målgruppen, blir en vurdering som styret må gjøre.

Det er i utgangspunktet ikke noe som hindrer en stiftelse i å be om selvangivelse. Det er imidlertid vår klare anbefaling at stiftelsen sørger for å etablerer gode rutiner for å sikre at informasjonen ikke blir spredt, men håndtert på en trygg måte.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk