Følg

Det er flere som ønsker å se styreprotokollene til stiftelsen. Må vi offentliggjøre disse?

Private stiftelser er som hovedregel ikke underlagt regler om offentlighet (offentleglova).

Så lenge en stiftelse ikke er underlagt offentleglova vil det være opp til styret i stiftelsen å avgjøre om personer skal kunne få innsyn i styreprotokoller og andre dokumenter som tilhører stiftelsen.

Det er likevel regler i offentleglova som vil kunne medføre at en stiftelse faller inn under lova. Den mest aktuelle situasjonen vil være dersom stat, fylkeskommune eller kommune har rett til å velge mer en halvparten av medlemmene i styret, med mindre stiftelsen driver næringsvirksomhet i konkurranse med andre private eller er uten tilsatte i administrativ stilling.

Utgangspunktet vil da være at stiftelsen må offentliggjøre sine dokumenter med mindre noen av unntakene i offenleglova gjelder.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk