Følg

Når en stiftelse er etablert mellom to eller tre opprettere, kan den da senere utvides med flere opprettere?

Nei. Oppretter(e) er den opprinnelige, og stiftelsesdokumentet er et historisk dokument som ikke kan forandres i ettertid.

Det som vi ser gjøres i praksis når flere ønsker å knytte seg til stiftelsen, er at grunnkapitalen utvides. Noen velger å ta det inn i vedtektene slik at det kommer fram hvem den utvidede grunnkapitalen kommer fra.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk