Følg

Kan stiftelsen selge fast eiendom?

Utgangspunktet etter stiftelsesloven vil være at det å selge eiendom for å møte et kapitalbehov er noe styret, i egenskap av å være det øverste organ i stiftelsen og som har ansvar for forsvarlig forvaltning av stiftelsens midler, har frihet til å gjennomføre uten at Stiftelsestilsynet eller andre involveres.

Men det er i praksis mange unntak fra utgangspunktet. Ofte framgår det klart eller må innfortolkes i formålet til stiftelsen at stiftelsen skal ha eierskap til nærmere bestemt eiendom, eller der det følger av vedtektene at annet organ må konsulteres eller skal uttale seg før styrets vedtak treffes, eller skal «godkjenne» styrets vedtak.

Dersom formålet til stiftelsen realiseres gjennom en konkret eiendom, vil salg av denne eiendommen anses som en endring av stiftelsens formål. For å endre formålet til stiftelsen er det nødvendig med søknad om vedtektsendring til Stiftelsestilsynet.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk