Følg

Kan et firma være styreleder?

Et styreverv er personlig. Det betyr at et firma ikke kan være styreleder.

Honorar for styreverv som utbetales til en person skal innberettes som lønn og betales arbeidsgiveravgift av, se folketrygdloven § 23-2 andre ledd. (I lovteksten står det: «Av godtgjørelse til medlemmer i styrer, representantskap, utvalg, råd og lignende skal det alltid betales avgift som av lønnsinntekt»)

For annet arbeid som utføres av styremedlemmer etter avtale kan dette faktureres som betaling for en tjeneste fra den næringsdrivende (firma eller foretak). Som oftest vil det påløpe merverdiavgift.

Grensedragningen mellom lønn og andre tjenester avgjøres av Skatteetaten.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk