Følg

Fondets renteavkastning er negativ. Kan vi benytte 'annen egenkapital' (fri), til utdeling av midler?

Svaret avhenger av vedtektene til stiftelsen. Med mindre vedtektene gir anvisning på at det kun er avkastningen som skal benyttes til utdelinger, vil det være styret som må vurdere hvordan formålet kan realiseres best mulig og hvordan stiftelsens kapital skal forvaltes forsvarlig.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk